Sınavınız başlamıştır, başarılar dileriz.

%0

KPSS Türkçe 1/10

1.Bu kitap, okurun öğrenm esi gereken ders notları değil, yazarın kendi tuttuğu ders notlarıdır. D olayısıyla okur, karşısında kendisine ders veren biri olduğu algısına kapılm am alıdır. Bu yüzden ben de yazım ın başında şerh düşm e gereksinim i duydum . Bu parçada geçen “şerh düşm e” sözüyle anlatılm ak istenen aşağıdakilerden hangisidir?